Realizácia v komplexe 3 veže

Realizácia v bytovom komplexe 3 veže pre zákazníka HB Reavis v roku 2000

Realizácia v priemyselnom parku Sereď

V novej časti priemyselného parku sme na základe požiadaviek investora sme počas výstavby zabezpečovali prenájom dočasného dopravného značenia a po zrealizovaní diela sme značenie realizovali v celom rozsahu.