Prenájom / Predaj Dopravného Značenia

Firma Sigrent s.r.o. sa zaoberá požičiavaním (prenájmom) dopravného značenia. Dočasné značenie je potrebné pri prácach v cestnom telese (rôzne výkopy) takisto aj pri menších alebo väčších opravách komunikácií. Dopravné značenie je potrebné aj pre súkromné osoby pri zriadení prípojok na inžinierske siete.

Spoločnosť Sigrent sa takisto zaoberá predajom dopravných značiek a príslušenstvom k dopravným značkám (pozinkované stĺpiky s reflexným polepom, úchyty, zátky, gumové podstavce).

Naša ponuka služieb zahŕňa:

  • prenájom dočasného dopravného značenia
  • predaj zvislého dopravného značenia
  • predaj príslušenstva k dopravným značkám

Cenník:

Každá cena je individuálna a záleží od druhu a počtu dopravných značiek a doby zapožičania. Kontaktujte nás a my vám vypracujeme cenovú ponuku zadarmo.